ico

Nowy Żłobek w Bielsku-Białej

You are here: Home » Nowy Żłobek w Bielsku-Białej

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Nowy żłobek w Bielsku-Białej.
Rozwój maluszków, rozwój rodziców”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 42 rodziców/opiekunów z
terenu Bielska-Białej, poprzez utworzenie i utrzymanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3.
Projekt jest realizowany w okresie 06.05.2019 do 31.08.2021 r. przez Przedszkole
Niepubliczne Dobra Wróżka Sp. z o.o. .
Żłobek mieści się w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 89.

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 06.05.2019 r. i trwać będzie do 31.10.2019 r.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 01.09.2019 r.
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do
  Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

  a. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Bielsko-Biała;
  b. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
  c. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona
  lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub
  bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub
  bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na
  konieczność opieki nad dzieckiem.


Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w
załączonym poniżej Regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie
Formularza zgłoszeniowego do 31.08.2019 r.
Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

a. w Biurze Projektu, ul. Elizy Orzeszkowej 89, 43-300 Bielsko-Biała;
b. na stronie internetowej: www.dobrawrozka.edu.pl
c. pod adresem e-mail: biuro@dobrawrozka.edu.pl
d. telefonicznie pod numerem: 664 629 462, 664 629 465


projekt unijny