NASZA MISJA


...

Dobrą Wróżkę tworzą ludzie z pasją oddani pracy z dziećmi. Wszystkie nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Każdego dnia uważnie i troskliwie towarzyszymy dziecku w trakcie jego podróży w dorosłość.

Naszym pragnieniem jest aby dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia w przedszkolu, które zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju oraz kontakt z rówieśnikami. Kolejnym ważnym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do nauki w szkole, rozwijanie zainteresowań i swobodne wyrażanie siebie. Wierzymy, że aktywność fizyczna oraz swobodna zabawa dziecka jest bardzo istotnym elementem w procesie rozwoju małego człowieka.. Organizujemy wycieczki i wyjścia do teatru oraz urodzinki dla dzieci. Jesteśmy otwarci na propozycje i słuchamy siebie nawzajem.

W naszym przedszkolu:

  • Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na skalę ich potrzeb oraz możliwości,
  • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
  • Rozbudowujemy ich zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
  • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
  • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: organizujemy imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców,
  • Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,
  • Stwarzamy sytuacje edukacyjne pozwalające na poznawanie i stopniowe rozumienie otaczającej rzeczywistości i samego siebie,
  • Wspieramy dziecko w budowaniu i odkrywaniu swojego miejsca w różnych grupach społecznych,
  • Wprowadzamy wychowanka w świat wartości i postaw opartych na kulturze materialnej i duchowej rodziny, regionu, kraju i świata
...