WSZECHSTRONNY ROZWÓJ JĘZYKOWY


Język angielski w naszym przedszkolu prowadzony jest przez p. Anne Rattenbury posiadającą doskonałą znajomością języka, kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia Musical English są kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz nauka w sposób aktywny i trwały słów, zwrotów i całych zdań. Dzieciom pomaga pacynka programu- królik Ra-Ra Rabbit. Dzieci mają możliwość używania języka w sposób komunikatywny, są zachęcane do eksperymentowania z nim, rytmizowania, śpiewania, oraz tworzenia własnych rymowanek. Nieodzowne w tym procesie są płyty Musical English, których dziecko aktywnie słucha w domu. Zajęcia są bardzo energiczne, prowadzone w sposób dla dzieci atrakcyjny, efektywny i polisensoryczny. Z ogromną bazą pomocy dydaktycznych. Bez nudnego powtarzania słówek, wypełniania podręczników, czy wpatrywania się w ekran.

Dalej najważniejszym celem zajęć Musical English, podobnie jak Musical Babies jest prawidłowa wymowa i akcent, oraz wykształcenie odpowiedniego stylu uczenia się języka – odmiennego dla każdego dziecka. Także istotnie jest nabycie chęci do uczenia się, oraz do wykorzystania wszystkich dostępnych dzieciom narzędzi, po to, aby uodpornić je na fatalny system nauczania języka angielskiego w szkole. Wówczas bowiem zaczyna się prawdziwy problem. Nauka języka w polskiej podstawówce to w większości nuda, przeładowane, choć bajecznie kolorowe i multimedialne podręczniki, wypełnianie niezliczonych zeszytów ćwiczeń pełnych sztampowych zadań, pisanie sprawdzianów, wkuwanie ogromnej ilości nieadekwatnego, zupełnie niepotrzebnego słownictwa, odtwarzanie, a nie tworzenie języka i wręcz uwstecznianie się, a nie zdobywanie nowych, trwałych kompetencji językowych. Stąd tak ważne jest, aby właśnie w wieku, kiedy dzieci są najbardziej chłonne i chętne- wykorzystać wszystkie dostępne im zmysły. Nie tracić czasu na kolorowanie i wypełnianie podręczników, siedzenie przy stoliczkach, czy wpatrywanie się w ekran. Gry i aplikacje multimedialne to bardzo dobre narzędzie dla starszych uczniów a tylko nieuczciwy chwyt reklamowy w uczeniu małych dzieci.

Każde zajęcia Musical English mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i niezbędnej na tym etapie rutyny. Procesowi poznawczemu zawsze towarzyszy bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez „kontrolowaną” i twórczą zabawę. Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych (czytaj poniżej). Książeczki z Kartami Pracy Musical English, jakie dzieci otrzymują do domu oprócz płyt mają za zadanie umożliwić dziecku przećwiczenie poznanego materiału w domu, z rodzicem. Karty te wykorzystują sposobność wykonywania prac usprawniających inne zdolności niezwiązane stricte z nauką języka, tj. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru, itp.

...