ico

Program Edukacyjny

You are here: Home » Program Edukacyjny

Dobra Wróżka łagodnie wprowadza maluchy w świat nauki.

Program wychowania przedszkolnego„Nasze przedszkole” autorstwa Ewy Zielińskiej i Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej jest zgodny z nową podstawą programową. Program zawiera treści umożliwiające pracę wspomagającą wszechstronny rozwój dziecka we wszystkich jego sferach. Nastawiony jest na stosowanie takich form pracy, które będą aktywizowały dziecko do poznawania otaczającej go rzeczywistości, dające mu możliwość poznawania, badania, doświadczania i wyciągania wniosków. Będą kształtowały jego zachowania prospołeczne przygotowując do nowych życiowych ról w dorosłym już życiu. Należy pamiętać, że wiek przedszkolny to okres największej aktywności poznawczej dziecka stanowiący podwalinę dla dalszych oddziaływań w następnych etapach edukacji. Dlatego należy zadbać i wykorzystać te wrodzone możliwości dziecka należycie je rozwijając. Efektem ma być bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Wiodącą formą pracy jest zabawa i jej różnorodne odmiany, począwszy od zabaw ruchowych, poprzez badawcze, twórcze, dydaktyczne, według pomysłów dzieci i nauczyciela zwane zabawami tematycznymi.

Program adaptacyjny autorstwa Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej- umożliwi dzieciom  bezstresowe wejście w społeczność przedszkolną.  W umówionych terminach rodzice i dzieci poznają przedszkole, a w nim przyszłą sale, nauczycielki, panią dbającą o porządki i przyrządzającą smaczne posiłki. Wspólnie z rodzicami będą brały udział w pierwszych zabawach, ucząc się słuchać innej osoby niż mama. Będą nawiązywać kontakty z rówieśnikami i wspólnie z nimi się bawić. Będzie to czas przeznaczony na rozmowy o dzieciach, na lepsze ich poznanie, a przez to i zrozumienie, które pomoże w lepszym sprawowaniu opieki i wpłynie na jakość oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.

Program„Dziecięca matematyka” Ewy Zielińskiej, poprzez realizację którego nasi milusińscy staną się najtęższymi umysłami matematycznymi wiodącymi w przyszłości w szkole i nie mającymi z tym przedmiotem jakichkolwiek trudności. Nabędą umiejętności w zakresie konstruowania gier i wyznaczania ich reguł, będą wspaniale rozwiązywali zagadki matematyczne i logiczne, przeliczając a nawet przygotowując się do takich działań jak mnożenie i dzielenie.

Program„Metoda dobrego startu” Marii Bogdanowicz, sprawi że zostaną wyłonione dzieci zagrożone dysleksją z którymi podjęta zostanie praca w celu ułatwienia im przygotowania do nauki czytania i pisania oraz matematyki. Dodatkowo nauczycielki będą pracowały w oparciu o własne programy uwzględniające pracę z  dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych z nastawieniem na dzieci zdolne i te, którym potrzeba poświęcić więcej czasu i pracować indywidualnie.

W przedszkolu na stałe zatrudniony jest logopeda Pani Oliwia – czuwający nad prawidłowym rozwojem mowy, współpracująca z prof. Jagodą Cieszyńską, oraz psycholog obserwujący postępy w rozwoju dzieci, współpracujący z nauczycielkami i rodzicami. Współpracujemy również z terapeutami specjalnie wykwalifikowanymi do pracy z dziećmi Autystycznymi, Aspergerem oraz z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Zapewniamy podopiecznym codzienny kontakt z językiem obcym, ciekawe zajęcia dodatkowe oraz liczne atrakcje, które oferujemy przez cały rok.  Naszym atutem jest także  wykwalifikowana kadra nauczycielska, dzięki której zajęcia prowadzone są w miłej i radosnej atmosferze.

Nasze przedszkole promuje również zdrowy styl życia zarówno w żywieniu jak i w aktywności ruchowej dzieci. W związku z tym prowadzimy zajęcia  wewnątrz  budynku jak i na świeżym powietrzu, ponieważ nic tak nie kształtuje osobowości młodego człowieka jak poznawanie otoczenia poprzez własne doświadczenie.

  • Nauka przez doświadczenie

Proponowane przez nas zajęcia, wspierają dążenie do poznania własnej osobowości, otaczającego świata a przede wszystkim do poznania możliwości dziecka. Wszystko to będzie mogło być realizowane dzięki niedużym grupom (do 15 dzieciaczków), tak aby nasi wychowawcy w każdej chwili mogli wspomagać i korygować rozwój dziecka.

top